در ادامه فهرست کدهای دستوری یا کدهای USSD اپراتور تلفن همراه سامانتل را مشاهده می‌کنید. با توجه به اینکه این کدها ممکن است در طول زمان تغییرات داشته باشند، برای اطمینان از صحت عملکرد آن‌ها می‌بایست به سایت اپراتور مربوط مراجعه نمایید.

کدهای اصلی

ردیفتوضیحاتکد دستوری
۱کد دستوری
*۹#
۲اعتبار
*۹*۱#
۳بسته‌های فعال
*۹*۲#
۴خلاصه حجم بسته
*۹*۲*۱#
۵جزئیات حجم بسته
*۹*۲*۲#
۶خرید بسته
*۹*۳#
۷خرید شارژ
*۹*۴#
۸راهنما
*۹*۵#

خرید بسته‌های اینترنت کوتاه مدت

ردیفتوضیحاتکد دستوری
۱بسته اینترنت کوتاه مدت
*۹*۳*۱*۱#
۲۱ روزه ۱ گیگ
*۹*۳*۱*۱*۱#
۳۷ روزه ۱ گیگ
*۹*۳*۱*۱*۲#
۴۷ روزه ۲ گیگ
*۹*۳*۱*۱*۳#
۵۷ روزه ۲.۵ گیگ
*۹*۳*۱*۱*۴#
۶۱۴ روزه ۱.۵ گیگ
*۹*۳*۱*۱*۵#
۷۱۴ روزه ۲.۵ گیگ
*۹*۳*۱*۱*۶#
۸۱۴ روزه ۳ گیگ
*۹*۳*۱*۱*۷#

خرید بسته‌های اینترنت میان مدت

ردیفتوضیحاتکد دستوری
۱بسته اینترنت خانواده سامان
*۹*۳*۱*۲#
۲سامان ۳۰روزه
*۹*۳*۱*۲*۱#
۳سامان ۶۰ روزه ۱
*۹*۳*۱*۲*۲#
۴سامان ۶۰ روزه ۲
*۹*۳*۱*۲*۳#
۵سامان ۹۰ روزه ۱
*۹*۳*۱*۲*۴#
۶سامان ۹۰ روزه ۲
*۹*۳*۱*۲*۵#

خرید بسته‌های اینترنت بلند مدت

ردیفتوضیحاتکد دستوری
۱بسته اینترنت بلند مدت
*۹*۳*۱*۳#
۲۱۸۰روزه ۳۶ گیگ
*۹*۳*۱*۳*۱#
۳۱۸۰ روزه ۴۸ گیگ
*۹*۳*۱*۳*۲#
۴۲۷۰ روزه ۵۰ گیگ
*۹*۳*۱*۳*۳#
۵۲۷۰ روزه ۷۲ گیگ
*۹*۳*۱*۳*۴#
۶۳۶۵ روزه ۸۰ گیگ
*۹*۳*۱*۳*۵#
۷۳۶۵ روزه ۱۰۰ گیگ
*۹*۳*۱*۳*۶#

خرید شارژ

ردیفتوضیحاتکد دستوری
۱خرید شارژ
*۹*۴#
۲۲۰،۰۰۰ ریال
*۹*۴*۱#
۳۵۰،۰۰۰ ریال
*۹*۴*۲#
۴۱۰۰،۰۰۰ ریال
*۹*۴*۳#
۵۲۰۰،۰۰۰ ریال
*۹*۴*۴#

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *