اپراتور ایرانسل برای ارائه خدمات مختلف از طریق کدهای دستوری یا USSD روش‌های متنوعی را در اختیار دارندگان سیم‌کارت قرار داده است. در ادامه فهرست این دستورات برای دارندگان سیم‌کارت دائمی، سیم کارت اعتباری و دارندگان وایمکس ایرانسل مشاهده می‌کنید.

همچنین در صورتی که مایل باشید می‌توانید با نصب برنامه موبایل ایرانسل من، بسیاری از خدمات را روی گوشی خود انجام دهید. لازم به ذکر است استفاده از برنامه موبایل نیازمند دسترسی به اینترنت است ولی کدهای USSD در هر محلی که دسترسی به شبکه ایرانسل وجود داشته باشد، قابل اجرا است.

ایرانسل

کد بسته‌های ویژه ایرانسل

برای خرید بسته‌های ویژه کوتاه مدت اینترنت و مکالمه ایرانسل می‌توانید از کد ‎*۴۴۴۴# استفاده کنید.

کدهای USSD ایرانسل دائمی

عملکرد تلفن گویا کد دستوری
منوی اصلی ۷۰۰ *۵۵۵#
اتصال به اپراتور ۷۰۰-۰
خرید بسته‌های اینترنت ۷۰۰-۶ *۵۵۵*۵#
اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه *۵۵۵*۱*۴#
منوی اطلاعات حساب ۷۰۰-۱ *۵۵۵*۱#
استعلام مانده حساب و کد شناسه ۷۰۰-۱-۱ *۵۵۵*۱*۲#
طرح تعرفه فعلی ۷۰۰-۱-۲ *۵۵۵*۳*۸#
منوی تغییر زبان ۷۰۰-۲ *۵۵۵*۴*۳#
تغییر زبان به فارسی ۷۰۰-۲-۱ *۵۵۵*۴*۳*۱#
تغییر زبان به انگلیسی ۷۰۰-۲-۲ *۵۵۵*۴*۳*۲#
منوی خدمات ام تی ان ایرانسل ۷۰۰-۳
منوی خدمات پیامگیر و بازیابی تماس ناموفق ۷۰۰-۳-۱ *۵۵۵*۴*۵#
فعال سازی پیامگیر صوتی ۷۰۰-۳-۱-۱ *۵۵۵*۴*۵*۱#
فعال سازی بازیابی تماس های ناموفق ۷۰۰-۳-۱-۳ *۵۵۵*۴*۵*۲#
حذف تمامی خدمات پیام گیر ۷۰۰-۳-۱-۴ *۵۵۵*۴*۵*۳#
مشاهده فهرست طلایی ۷۰۰-۳-۴-۳ *۵۵۵*۳*۷*۳#
درخواست تنظیمات MMS ۷۰۰-۳-۵ *۵۵۵*۴*۱#
درخواست تنظیمات اینترنت همراه ۷۰۰-۳-۶ *۵۵۵*۴*۲#
منوی تغییر طرح تعرفه ۷۰۰-۷ *۵۵۵*۳#
پرداخت صورتحساب دائمی از طریق کارت شارژ *۱۳۰*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶رقمی#

کدهای USSD ایرانسل اعتباری

عملکرد تلفن گویا کد دستوری
منوی اصلی ۷۰۰ *۵۵۵#
اتصال به اپراتور ۷۰۰-۰
خرید بسته‌های اینترنت ۷۰۰-۶ *۵۵۵*۵#
اطلاع از باقیمانده بسته اینترنت همراه *۵۵۵*۱*۴#
استعلام حساب کلی بسته‌های اینترنت *۱۴۱*۱۰#
بسته ترکیبی من *۴۴۴۴*۳#
باقیمانده شارژ ایرانسل ۷۰۰-۱ *۵۵۵*۱*۲#
منوی تغییر زبان ۷۰۰-۲ *۵۵۵*۴*۳#
تغییر زبان به فارسی ۷۰۰-۲-۱ *۵۵۵*۴*۳*۱#
تغییر زبان به انگلیسی ۷۰۰-۲-۲ *۵۵۵*۴*۳*۲#
منوی خدمات ام تی ان ایرانسل ۷۰۰-۳
فعال سازی پیام گیری صوتی ۷۰۰-۳-۱-۱ *۵۵۵*۴*۵*۱#
فعال سازی تماس های ناموفق ۷۰۰-۳-۱-۳ *۵۵۵*۴*۵*۲#
حذف تمامی خدمات پیام گیر ۷۰۰-۳-۱-۴ *۵۵۵*۴*۵*۳#
درخواست تنظیمات MMS ۷۰۰-۳-۵ *۵۵۵*۴*۱#
درخواست تنظیمات اینترنت همراه ۷۰۰-۳-۶ *۵۵۵*۴*۲#
مشاهده فهرست طلایی *۵۵۵*۳*۷*۳#
شارژ مجدد ۷۰۰-۴-رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی *۱۴۱*شماره رمز ۱۲ یا ۱۶ رقمی#
شارژ شگفت انگیز *۱۴۴*شماره رمز ۱۲ رقمی#
سرویس خط به خط ۷۰۰-۳-۸ *۱۴۲*رمز*مبلغ به ریال*شماره مقصد#
منوی تغییر طرح تعرفه ۷۰۰-۷ *۵۵۵*۳#
طرح های تعرفه اعتباری ۷۰۰-۷-۱ *۵۵۵*۳*۴#
انتقال از اعتباری به دائمی ۷۰۰-۷-۴ *۵۵۵*۱*۹# یا *۷۰#
طرح های تعرفه تشویقی ۷۰۰-۷-۵ *۵۵۵*۳#
منوی اطلاعات حساب ۷۰۰-۷-۸ *۵۵۵*۳*۸#
طرح تعرفه فعلی ۷۰۰-۷-۸-۱ *۵۵۵*۳*۸#
دوره باقیمانده از طرح تعرفه تشویقی ۷۰۰-۷-۸-۲ *۵۵۵*۳*۹#

کدهای USSD وایمکس ایرانسل

عملکرد تلفن گویا کد دستوری
اطلاعات حساب ۷۰۰-۰
اطلاعات حساب و شناسه پرداخت ۷۰۰-۱ *۱۳۰*۱#
باقی مانده بسته افزایشی ۷۰۰-۱-۱ *۱۳۰*۱*۱#
اطلاع از طرح تعرفه ۷۰۰-۱-۲ *۱۳۰*۱*۲#
اطلاع از مبلغ بدهی و وضعیت حساب کاربری ۷۰۰-۲ *۱۳۰*۲#
تغییر زبان ۷۰۰-۲-۱ *۱۳۰*۲*۱#
تغییر زبان به فارسی ۷۰۰-۲-۲ *۱۳۰*۲*۲#
تغییر زبان به انگلیسی ۷۰۰-۳ *۱۳۰*۳#
بارگذاری کارت شارژ ۷۰۰-۳-۱ *۱۳۰*۳*۱#
پرداخت ۷۰۰-۳-۱-۱ *۱۳۰*۳*۱*۱#
بسته افزایشی ۷۰۰-۳-۱-۳ *۱۳۰*۳*۱*۳#
طرح تعرفه ۷۰۰-۳-۱-۴ *۱۳۰*۳*۱*۴#
رمز عبور وایمکس ۷۰۰-۳-۴ *۱۳۰*۳*۴#
اتصال به اپراتور ۷۰۰-۳-۴-۱ *۱۳۰*۳*۴*۱#

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *